Installatie Ventilatiesysteem

De Installatie van een ventilatiesysteem door een erkende plaatser geeft u gemoedsrust en zorgt voor een gezond klimaat in uw woning of bedrijf.

 

Een ventilatiesysteem is zelfs verplicht bij nieuwbouw en (grote) renovatie!
In principe geld de regel dat elk huis moet uitgerust zijn met een ventilatiesysteem waarbij 3.6m³ lucht per uur en per m², wordt ververst.

De meest gebruikte recente systemen zijn een ventilatiesysteem C, C+, D of D+. Bij een C of C+ systeem werk je met natuurlijke luchttoevoer en mechanische afvoer. 

De toevoer en afvoer van lucht gebeurt bij een ventilatiesysteem C continu en bij een ventilatiesysteem C+ gebeurt dit vraaggestuurd.


Hetzelfde principe geld bij een Ventilatie D en D+ systeem, het verschil is dat bij een ventilatie D en D+ zowel de toevoer als de afvoer van lucht mechanisch gebeurt.
Deze lopen via een warmtewisselaar zodat de warmte van de afgevoerde lucht gerecupereerd wordt en de verse toegevoerde lucht (deels) wordt opgewarmd.